В МУ-Плевен таксите за обучение по държавна поръчка остават непроменени

Първият изпит на зрелостниците ще струва 60 лв., а за всеки следващ изпит се заплащат по 30 лв.

От утре до 28 юни в Медицински университет – Плевен ще работи Комисията за прием на кандидатстудентски документи. За бакалавърските специалности висшето училище провежда и втори прием на кандидатстудентски документи в периода 20-23 юли 2015 г.

Датите на конкурсните изпити в МУ-Плевен са през месец юли – на 1 и 8 юли съответно по биология и химия за специалност «Медицина» и тест по биология – на 27 юли за бакалавърските специалности на висшето училище. Таксата за явяване на първи изпит е 60 лв., а за всеки следващ изпит се заплащат по 30 лв., като в същия размер е и за желаещите да участват в класирането с оценката от държавен зрелостен изпит. Кандидатите, които се явят и на двете изпитни сесии – предварителна и редовна - участват в класирането с по-високата оценка. Ако желаят да се класират с оценката, получена на предварителните изпити, без да се явяват на редовните, те не трябва да заплащат такса, но е необходимо да подадат заявление за участие в класирането с избраните от тях специалности. За поредна година МУ-Плевен дава възможност на участниците в национални и международни олимпиади с оценка над 5.50 по биология и химия, които завършват средното си образование в годината на провеждане на олимпиадата, да се включат с тази оценка по съответната дисциплина при формиране на състезателния бал.

С Постановление на Министерски съвет и тази година се утвърди предложението на МУ-Плевен местата за прием по държавна поръчка и таксите за обучение на студентите да се запазят непроменени. Новоприетите студенти по държавна поръчка в специалност «Медицина» (90 места) ще заплащат 900 лева годишна такса. Във Факултет «Здравни грижи» 700 лева е таксата на година за специалностите «Медицинска сестра» (55 места) и «Акушерка» (30 места), както и за специалностите към Медицинския колеж – «Медицински лаборант» (22 места), «Рентгенов лаборант» (16 места) и «Помощник-фармацевт» (25 места). За изучаващите «Социални дейности» (21 места) годишната такса ще е 400 лв. Във Факултет «Обществено здраве» по 640 лв. годишна такса ще заплащат желаещите да се обучават по специалностите «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40 места) и «Опазване и контрол на общественото здраве» (15 места). Бакалавърската програма по специалност «Управление на здравните грижи» (25 места), задочна форма на обучение, ще струва на студентите 400 лв. годишно, а магистърската програма по същата специалност (40 места), задочно обучение, ще бъде в размер на 450 лева.

Докторантите на МУ-Плевен ще заплащат непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 400 лева – за задочна. Повече информация може да се намери на сайта на висшето училище в раздел „Актуално Прием 2015”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен