Премахват незаконните строежи в Община Искър

При нежелание се изпраща покана за доброволно премахване

В Наредба на общински съвет – Искър се съобщава за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Закона за устройство на територията на Община Искър. Това се отнася за строежи четвърта, пета и шеста категория – незаконни строежи или части от тях.

В Наредбата принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи. Преди да се постъпи към принудително изпълнение, кметът на Общината ще изпрати покана за доброволно премахване. Тя ще важи в срок от 3 дни като при неизпълнение се съставя констативен протокол. Повече информация ще се открие на сайта на местното управление.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"