ДФСГ „Интелект“ приключи успешно участието си в проект „Ученически практики“

104 ученици работеха в реална пазарна среда под формата на учебна практика

Приключва участието на ДФСГ „Интелект“ за пореден път в проект „Ученически практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха от гимназията.

В рамките на проекта учениците, изучаващи икономическите специалности Икономист-информатик, Финансист, Оперативен счетоводител, Данъчен и митнически посредник и Сътрудник в малкия и среден бизнес, получиха допълнителни знания, умения и компетенции, работейки в реална пазарна среда под формата на учебна практика. Паричните средства за обезпечаване на дейностите бяха осигурени от Европейския социален фонд.

104 участници от гимназията на възраст между 16 и 19 години бяха във фирми и учреждения от различни сектори с мотивите - да се усъвършенстват; да постигнат високи нива на компетенции в бъдеще; да повишат производителността си; да бъдат по-креативни и предприемчиви.

Успешно завършиха всички участници, отработвайки 240 часа при своите работодатели по график и съчетавайки ангажиментите си с основните в училище. Всeки ученик ще получи сертификат, удостоверяващ участието му. На работодателите, включили се в проекта, бяха връчени благодарствени адреси. Напредъкът на учениците в хода на проекта се наблюдаваше от наставниците - част от екипа на съответната фирма, от наблюдаващите учители, от консултанта по избор на практиката – М. Карамфилова и от директора на гимназията - Емил Райков.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен