Обявиха 4 свободни работни места по проект в Пордим

Търсят се специалисти в сферата на услугите за деца

Община Пордим обявява свободни работни места по проект „Да не изоставаме нито едно дете – разкриване на иновативни, резидентни и съпътстващи услуги в Община Пордим“.

Свободните позиции са: Психолог – 1 бр. за ЦСРИ – Пордим; Логопед – 1 бр. за ЦСРИ-Пордим; Трудотерапевт – 1 бр. за ЦСРИ-Пордим и Рехабилитатор – 1 бр. за ЦСРИ-Пордим.

Видът на договора е трудов, а документите за кандидатстване са: заявление по образец; автобиография по образец; копие от документ за самоличност; копие от документ, удостоверяващ професионален стаж по специалността; копие от диплома за завършено образование; копия от сертификати, удостоверения за придобити ключови компетенции за работно място; карта за предварителен медицински преглед – оригинал; свидетелство за съдимост – оригинал.

Документите могат да се подават на адрес: гр. Пордим, ул. „Иван Божинов“ 1, Информационен център. Срокът за кандидатстване е от 24 юни до 3 юли. Повече информация има на официалния уеб сайт на Община Пордим, както и на информационното табло в сградата на общината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен