Откриха над 60 нарушения на строителни обекти

Не застраховат работници за "трудова злополука"

Областната инспекция по труда в Добрич е установила повече от 60 нарушения на строителни обекти в курортните селища по Черноморското крайбрежие и в други населени места, съобщават от там.
Най-често работодателите нарушават законодателството, като не застраховат работниците за своя сметка за риска "трудова злополука", допускат строителите да не използват на обектите
осигурените им лични предпазни средства, сочат приключилите 13 проверки на инспекторите. Възложителите на строителството не уведомяват Инспекцията по труда за откриването на строителните площадки. Работодателите не обявяват на работните места в строежите подготвените инструкции по безопасност и здраве.
Неосигуряването на обезопасени мостчета за преминаването на пешеходци над изкопите е сред другите чести нарушения. Областната инспекция по труда е съставила седем акта за
допуснатите нарушения.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"