Над 10 400 са самоосигуряващите се лица в Плевенско

Вече могат да декларират започване и спиране на дейност по интернет

Самоосигуряващите се вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. С тази декларация самоосигуряващите се определят и вида на осигуряването си. Със същия документ се декларира и прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, което е основание самоосигуряващите се да спрат да внасят осигурителни вноски за периода, в който не осъществяват трудова дейност, поясняват от НАП.

Новата възможност за услуга с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) на НАП ще облекчи значително над 300 000 самоосигуряващи се лица общо за страната, на които вече няма да се налага да посещават приходната агенция. Освен възможност за подаване на формуляра, съществува справочна част, която показва всички данни за започване, спиране или прекратяване на дейност. Този вид декларации могат да се подават по интернет за периоди след началото на 2015 г.

В област Плевен лицата с активна регистрация като самоосигуряващите се към 31 май 2015 година са 10 424. Всички те могат да се възползват от услугата, ако притежават персонален идентификационен код (ПИК). Той дава достъп до множество електронни услуги на НАП, включително подаване на всички, изисквани от закона данъчни и осигурителни декларации от самоосигуряващите се лица. Издава се безплатно лично срещу лична карта за минути, във всеки офис на НАП. От началото на 2015 година в офис на НАП Плевен 3 315 граждани са подали заявление и са получили своя код за достъп.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"