14 са свободните места след трето класиране за специалност "Медицина" в МУ-Плевен

От днес започва записването на студенти след първо класиране

Започна записването за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение, по държавна поръчка след първо класиране. Записването ще се извърши на 30 и 31 юли от 8.00 до 16.00 часа и на 3 август от 8.00 до 15.00 часа в Студентските канцеларии на ФОЗ, ФЗГ и МК по съответните специалности. Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се и отпадат от следващо класиране, информират от пресцентъра на университета.

Студентите, записали се в специалност, посочена на второ или следващо място, участват в следващите класирания за по-предна желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по по-предно желание. Декларацията се попълва при записването.

Класираните студенти за специалност „Рентгенов лаборант” следва да преминат специализиран преглед и изследване в НЦРРЗ – София. При прегледа се представя документ от очен лекар (Прегледът се извършва предварително по местоживеене и задължително включва изследване за прозрачност на лещата).

След трето класиране за специалност "Медицина" свободните места към 29 юли са - жени – 6 бр., а мъже – 8. Неприетите до трето класиране кандидати, които желаят да участват в класиране за попълване на незаетите места, задължително подават заявление за участие в допълнително класиране в срок от 30.07 до 02.08.2015 г. Заявлението се подава на 30 и 31.07.2015 г. в Ректората, стая 207 или на адрес: [email protected] от 30.07. до 02.08.2015 г. по образец, публикуван на сайта на университета.

Факултет „Обществено здраве“ организира втори прием на документи за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Кандидатите могат да подадат своите заявления, мотивационно писмо и копие от диплома за магистърска степен в срок до 30 септември 2015 г. Минималният успех от дипломата трябва да е добър 4.00. Документите се приемат в Студентска канцелария на ФОЗ – стая 310, ет.3 на Учебен корпус. Датата за устния изпит-интервю ще бъде насрочена и обявена след 15 септември.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен