8 пълни шестици на последния изпит по биология в МУ-Плевен

Кандидатите със слаби оценки са значително по-малко от миналата година

На 27 юли в Медицински университет – Плевен се проведе последният конкурсен изпит от кандидатстудентска кампания 2015 – тестът по биология за общо 8 бакалавърски специалности във факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и Медицинския колеж. На изпита се явиха 178 кандидати, от които 8 изкараха пълни шестици, като отличните оценки са общо 24 или 13%. Тази година е по-висок процентът на оценките много добър – 25%, добър – 25% и среден – 22%. Кандидатите, изкарали слаби оценки са значително по-малко от миналата година – 27 двойки или 15% (при 77 или 46% през 2014 г.).

На 29 юли, два дни след провеждане на теста по биология, МУ-Плевен изнесе на място и онлайн резултатите и първото класиране на новоприетите студенти в здравните специалности. От днес, в рамките на три дни – 30, 31 юли и 3 август - тече записването на новоприетите студенти по факултети. Във Факултет «Здравни грижи» ще бъдат записани 55 новоприети медицински сестри за обучение по държавна поръчка и 30 акушерки. В Медицинския колеж ще приемат 22 медицински лаборанти, 16 рентгенови лаборанти, 25 помощник-фармацевти и 21 социални работници.

Във Факултет «Обществено здраве» 40 студенти ще бъдат записани за обучение по специалност «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» и 15 - по «Опазване и контрол на общественото здраве». Във Факултет «Медицина» след трето класиране приключи записването на новоприетите 90 студенти за обучение по държавна поръчка за новата учебна 2015/2016 година.

До дни на сайта на висшето училище предстои официално обявяване на местата, условията и графика за прием на студенти за обучение срещу заплащане в МУ-Плевен за новата учебна 2015/2016 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен