Военни от Белене отработиха задачи по обезвреждане на невзривени бойни припаси

Занятия за повишаване на подготовката проведоха формирования от 55-ти инженерен полк

С теоретични и практически занятия премина подготовката на военнослужещите от формированията от 55-ти инженерен полк – Белене, провела се вчера. Първата част включваше лекции за затвърждаване на знанията и уменията относно реда за действие при оказване на помощ на населението, изготвяне и попълване на необходимата документация след приключване изпълнението на задачата, начините за неутрализиране на невзривени бойни припаси, мерките за безопасност при работа с тях, взривните вещества и средства за взривяване.

В хода на практическите занятия военнослужещите от формированията отработиха задачи по откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси.

Занятията преминаха под ръководството на капитан Николай Георгиев на полигон „Взривни дейности и технологии” на формированието, а във военно формирование 44220 – Пловдив от състава на полка - под ръководството на капитан Антон Делчев на полигон „Мулдава”.

Благодарение на добрата подготовка на военнослужещите задачите бяха изпълнени успешно и с висок професионализъм, отбелязват от сайта на "Сухопътни войски".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен