КЗК отмени поръчка за храна в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Мисия София

17-08-2015, 16:30

Снимка:

www.rilski.com

Автор:

sofia.utre.bg

Всичко от Автора

Извършените процедури при избора на изпълнител са в нарушение на закона

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал."

Проучването установи, че при разглеждането и оценяването на техническите предложения на участниците, комисията за провеждане на процедурата не е спазила методиката за оценка, съобщиха от КЗК.

В случая незаконосъобразно е извършено оценяване на техническата оферта на жалбоподателя "Парти Фууд" ДЗЗД по подпоказател Т3 и Т4, на база критерии, които не са предварително оповестени. Също така липсват мотиви и аргументи от страна на комисията за поставените оценки на участниците. Налице е съществено нарушение на процедурата за избор на изпълнител, водещо до отмяна на обжалваното решение на възложителя за определяне на изпълнител в обществената поръчка.

В тази връзка КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен