Зрелостниците сами внасят здравните си вноски през лятото

До момента в офис на НАП Плевен 158 абитуриенти са подали необходимия документ

Всички зрелостници трябва да са подали декларация образец 7 в офиса на НАП за това, че се осигуряват за здраве сами след завършване на училище. Те попадат в период от три месеца, когато вече не са "ученици", но все още не са и "студенти". Само пред младежите и девойките започнали работа веднага след завършването на средното образование и осигурени от работодателите си, не стои такава необходимост. В периода до започване на работа или записването за учебната 2015/2016 година като редовни студенти в български или чуждестранни университети, зрелостниците не са осигурени за здраве от държавата. Месечната вноска за здравно осигуряване за безработните е в размер на 16,80 лева и се внася по сметка на републиканския бюджет, като за невнесени в срок осигуровки се дължи лихва.

Образецът на Декларация 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО", може да бъде изтеглен от сайта на НАП www.nap.bg: /секция „За гражданите“/ Здравно осигуряване/ Декларации и заявления/. Срокът за подаването е 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки, който не е осигурен на друго основание. Тоест, ако зрелостниците са в това качество от 1 юли и трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, до 25 август е следвало да подадат в НАП по постоянен адрес декларация образец 7. До момента в офис на НАП Плевен 158 абитуриенти 2015 год. са подали необходимия документ.

Важно за студентите, които са избрали да учат в чужбина и през ваканциите се завръщат в страната, е да представят в съответния офис на НАП доказателствени документи от съответното висше учебно заведение, че са записани за редовни студенти, като е посочен периодът на обучение /семестъра/. Така те ще уредят здравно осигурителния си статус и ще могат да ползват безплатни здравни услуги в България.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"