Откриха Националната кампания на КРИБ И КНСБ под мотото „Бизнес на светло за по-добро бъдеще”

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съвместно с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) поставя началото на Национална кампания под мотото „Икономика на светло за по-добро бъдеще!"

Борбата със сивата икономика е един от приоритетите на социалните партньори. Като представители на отговорния български бизнес обединяваме усилията на всички заинтересовани страни, за да покажем нетолерантното си отношение към неформалната икономика, да изтъкнем добрите бизнес практики и да очертаем основните проблеми и пътища за тяхното преодоляване.
Съвместната инициатива планира регионални срещи с представители на водещи компании и организации на работниците и служителите със съдействието на областни управители, кметове, Националното сдружение на общините в България, представители на държавната администрация, регионалните представителства и браншовите организации на КРИБ и федерациите на КНСБ.
Лица на Националната кампания ще бъдат г-н Кирил Домусчиев, Председател на КРИБ и г-н Пламен Димитров, Президент на КНСБ.
От страна на правителството поканени за участие са: г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическа политика, г-н Ивайло Калфин – заместник министър-председател по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика, г-н Владислав Горанов – министър на финансите, г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие, г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма.
По време на регионалните срещи с бизнеса ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с условия за разгръщане потенциала на регионите за ускорен икономически растеж, перспективите за развитие на икономиката, инфраструктурата и пазара на труда за по-доброто бъдеще на страната чрез ограничаване на сивата икономика.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен