Зам.-министър Николова се запозна с напредъка на проектите по ОП "Регионално развитие"

Мониторингът се осъществява по повод наближаващите крайни срокове

Както вече съобщихме, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие” Деница Николова бе днес Плевен заедно с експерти от програмата. Един от поводите за посещението беше Информационна среща по новата програма за транснационално сътрудничество "Дунав” 2014 - 2020 г. В срещата, провела се в зала "Плевен” на Областната администрация, участваха над 200 представители на бизнеса, неправителствения сектор, местните и национални власти - потенциални бенефециенти по програмата.

Друга цел на посещението беше текущ мониторинг на изпълнението на проектите на Община Плевен по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013” - "Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен”, "Интегриран градски транспорт на Плевен”, "Създаване на проектна готовност за участие по ОП „Региони в растеж” през Програмния период 2014 - 2020 г.”.

В тази връзка Деница Николова и нейният екип осъществиха среща с всички фирми изпълнители, фирмите по строителен надзор и екипите на проектите. Тя се запозна с вече изпълнени обекти и обекти в изпълнение - обновената централна пешеходна зона и големият фонтан, реконструкцията на Пеещия фонтан и трите водни огледала, строителството на Тролейбусното депо, обновяването и разширяването на контактната мрежа, модернизирането на спирките от градския транспорт и изграждането на новите велоалеи.

Мониторингът се осъществява по повод наближаващите крайни срокове на ОП "Регионално развитие” и проектите по програмата, информират от местната администрация.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"