РИОСВ – Велико Търново получи диплома за най-успешен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния

Животът

16-10-2015, 14:23

Снимка:

общинско радио

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Проектът е реализиран в периода 22.06.2011 – 28.06.2015 г.

РИОСВ – Велико Търново получи диплома за успешното изпълнение на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code 166. Партньори по него са Националната служба за екологична охрана на Румъния и организации от целевия регион, работещи по проблемите на околната среда. Наградата бе връчена от заместник-министъра на МРРБ Деница Николова в София по време на конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“.
Проектът е реализиран в периода 22.06.2011 – 28.06.2015 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. Всички дейности по проекта са изпълнени в определените срокове, в рамките на бюджет от близо 400 000 евро.
Ръководителят на проекта Камелия Джанабетска обобщи резултатите по следния начин: „Постигнахме напредък в общите действия за превенция, мониторинг и контрол на природните и антропогенни рискове, които допринасят за по-голямата сигурност на гражданите от трансграничния регион на река Дунав и добавят стойност към амбицията на Европейския съюз за развитие на териториалното сътрудничество в контекста на политиката на сближаване“.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"