Плевен пак е в класацията за лошо качество на въздуха

Наднормено запрашаване е измерено вчера в 11 града в страната

Наднормено запрашаване е измерено вчера в 11 града в България, извести на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда. Плевен отново попада в черната класация, проследяваща качеството на атмосферния въздух в страната.

Фини прахови частици в повече са измерени в Благоевград, Бургас, Горна Оряховица, Видин, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, София, Кърджали и Шумен. Стойностите са между 1,0 и 1,51 пъти над средноденонощната норма, като за града на Панорамата са 1.32.

Причина за превишенията на средноденонощната норма на ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен