Приеха Областен анализ и оценка на социалните потребности на региона

Предвижда се в началото на декември да бъде готова Областната социална стратегия

На свое работно заседание Областният екип за стратегическо планиране на социалните услуги, председателстван от зам. - областния управител Красимир Иванов прие Областен анализ и оценка на социалните потребности на територията на областта. Определени бяха обхвата, визията и ключовите приоритетни направления на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Плевен 2016-2020.

На срещата, провела се в заседателната зала на Областна администрация присъстваха представители на общинските администрации, гражданските организации, доставчиците на социални услуги, местно базираните държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи, също така и областните координатори по Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".

Три са основните приоритетни направления в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Плевен 2016-2020, около които се обединиха всички участници в срещата: грижа за децата, грижа за възрастни от уязвими групи и грижа за старите хора.

Предвижда се в началото на декември да бъде готова Областната социална стратегия. Тя ще бъде подложена на гласуване в Областния съвет за развитие, след което да бъде утвърдена от Областния управител на Плевен Ралица Добрева.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"