Благоевград e на предпоследно място по средна заплата

Средната месечна заплата за областта е 606 лева

Област Благоевград е на предпоследно място по показателя средна брутна работна заплата за третото тримесечие на 2015 година по предварителни данни на Националния статистически инситут (НСИ). През този период средната месечна заплата за областта е била 606 лева, като само в област Видин са получавали по-ниско заплащане - 593 лева. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 193 лв., Враца - 871 лв. и  Стара Загора   - 870 лева. Въпреки незавидното място по този показател на Благоевградска област средната заплата се тук се е увеличила с 3,9% в сравнение със същия период на 2014 година. В областта се наблюдава и голяма разлика между обществения и частния сектор. За обществения сектор средната месечна заплата е 770 лв., а за частния - 557 лева.

Именно разликата във възнагражденията между обществения и частния сектор е една от основните причини за промяна на наетите лица в областта през третото тримесечие на 2015 година. Като цяло наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2015 г. намаляват с 0.9% спрямо края на юни 2015 г., като достигат до 86.6 хиляди. В частния сектор наетите лица намаляват с 1.7% (до 67.4 хиляди), докато в обществения сектор броят им се увеличава с 2.1% до - 19.2 хиляди.

В края на септември 2015 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 1.9% (или с 1.6 хил.). По сектори в сравнение с края на септември 2014 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.1% (или с 1.5 хил.), а в обществения сектор намаляват съответно с 0.9% (или с 0.2 хил.).Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия