Представиха резултатите по още няколко компонента на проекта за "Интегриран градски транспорт на Плевен"

Всички дейности трябва да приключат до края на месеца

Завършилите дейности по още няколко от компонентите на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен" бяха представени днес, съобщават от сайта на местната управа. Обобщени бяха изпълнените строително-монтажни работи по дейност "Реконструкция, подобрения, разширяване и оптимизиране на тролейбусна мрежа – инженеринг", състояща се от два компонента, и по компонент 12 - "Разработване на програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Плевен".

Отчетено беше, че са изградени 4 нови участъка от тролейбусната мрежа с обща проектна дължина от 7 400 м и 6 нови спирки на обществения транспорт. В други два участъка съществуващата мрежа е рехабилитирана, реконструирани и модернизирани са 4 кръстовища, както и предгаровият площад на ул. „Иван Миндиликов”.

По компонента за програмата за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения са разработени Стратегическа рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране, единен финансов модел на масов градски обществен транспорт, Модел на управление на транспорта и инфраструктурата, Генерален план за организация на движението и Стратегия и план за организиране и контрол на паркирането.

Всички дейности по компонентите на проекта трябва да приключат до 31 декември 2015 г., подчерта зам.-кметът на Община Плевен Стефан Милев. Той излезе с апел към шофьорите да не паркират безразборно автомобилите, тъй като се затруднява работата по подмяна на старата и изграждането на новата тролейбусна мрежа. В началото на 2016 г. трябва да се внесе за обсъждане в Общинския съвет новата транспортна схема, после тя да получи разрешение за експлоатация, след което тролейбусите ще тръгнат по новите линии.

Милев съобщи, че Община Плевен има намерение през следващия програмен период да кандидатства за отпускане на средства за закупуване на още 10 тролейбуса, за изграждане на видеонаблюдение на възлови кръстовища, както и за въвеждане на електронното таксуване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен