Официално: Такса смет за плевенчани скача с 66%

Гражданите ще плащат повече от двойно по-висока такса от 2016-та

Георг Спартански подложи на дебат предложението за промяна размера на таксата за битови отпадъци /ТБО/ и повишението й, а в крайна сметка то бе прието oт общинския съвет с 24 гласа "за" и 12 - "против". Трима бяха въздържалите се.

Припомняме, че по думите на кмета увеличението се налагаше, тъй като постъпленията от ТБО с досегашния размер са крайно недостатъчни за покриване на всички необходими разходи, свързани с предвидените в план-сметката за 2015 г. дейности. През 2016 г. предстои въвеждане в експлоатация и ще започне да функционира новата „Регионална система за управление на отпадъците Плевен” /ново регионално депо за битови отпадъци/.

За недвижими имоти в строителните граници на град Плевен таксата битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия догодина ще стане 1.494 промила /при досегашни 0.9/; за нежилищни имоти на предприятия – 4.814 /при досегашни 2.9 промила/.

Без промяна остава такса смет за недвижими имоти в строителните граници на населените места в община Плевен, което включва град Славяново и селата с организирано сметоизвозване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен