В 55-ти инженерен полк се проведоха занятия за повишаване на подготовката

Отработиха действия по откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси с използването на гъвкави комулативни заряди

В изпълнение на „План за дейността на 55-ти инженерен полк през учебната 2016 г.” от 18 до 22 януари личният състав на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за неутрализиране на невзривени боеприпаси от състава на полка проведе теорeтечни и практически занятия за повишаване на подготовката. Минусовите температури и натрупаната снежна покривка не затрудниха военнослужещите oт Белене и всички задачи бяха изпълнени успешно и с висок професионализъм, съобщават от "Сухопътни войски".

По време на теоретичните занятия военнослужещите преминаха лекциии за затвърждаване на знанията и уменията относно реда за действие при оказване на помощ на населението, изготвяне и попълване на необходимата документация след приключване изпълнението на задачата, начините за неутрализиране на невзривени бойни припаси, мерките за безопасност при работа с тях, взривните вещества и средства за взривяване.

В хода на практическите занятия бяха отработени действия по откриване и обезвреждане на невзривени бойни припаси с използването на гъвкави комулативни заряди.

Петдневните занятия, които се проведоха под ръководството на капитан Николай Георгиев, завършиха с изпит за проверка готовността на военнослужещите от формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, изпълняващо задачи по разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси на територията на страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен