Община Пордим започна изпълнение на проект на стойност 500 000 лв.

Насочен е към хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване

През месец декември 2015 година община Пордим подписа договор за изпълнение на проект „Насърчаване на социалното включване на лица в неравностойно положение и с невъзможност за самообслужване в община Пордим” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9 OP 001 - 2.00 2 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване и здравни грижи на хора с увреждания и на хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване на територията на община Пордим.

Общата стойност на проекта е 499 997,12 лева и продължителност – 23 месеца, като от началото на месец февруари започна реалното изпълнение на дейностите по проекта.

От 09.02.2016г. в Община Пордим започна приема на заявления за кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти по проекта „Независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Крайният срок за подаване на заявленията е 22.02.2016 г., а образец на заявленията и допълнителна информация може да получите в информационен център при Община Пордим, както и на телефон - 06513 2217 или да изтеглите от сайта на общината www.pordim.bg.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен