100 младежи започнаха работа към Община Червен бряг по проект "Обучения и заетост за младите хора"

Те ще бъдат обучавани от наставници, които също са част от проекта

Община Червен бряг стартира изпълнението на проект "Обучения и заетост за младите хора". Toй е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Стойността на проекта е 312 480,00 лв., а срокът на изпълнение - 6 месеца.

Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст /регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодатели или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост/.

По проекта са наети 100 младежи, от които за град Червен бряг - 11 младежи в общинска администрация на длъжност „Главни специалисти“ и 21 младежи на длъжност „Чистач/хигиенист“. За останалите населени места в общината – 68 младежи на длъжност „Чистач/хигиенист“.

Младежите ще бъдат обучавани от наставници (за срок от 3 месеца), които също са част от проекта.