Зам.-министърът на образованието ще участва в работна среща в Плевен

Домакин на срещата е Регионален инспекторат по образованието – Плевен

На 15 март 2016 г. от 11.00 часа в аулата на Педагогически колеж – гр. Плевен ще се проведе работна среща с Диян Стаматов - заместик-министър на образованието и науката, и експерти от Министерството на образованието и науката за представяне на проектите на петте държавни образователни стандарта (ДОС) – ДОС за предучилищно образование, ДОС за институциите, ДОС за инспектирането на детските градини и училищата, ДОС за информацията и документите и ДОС за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Домакин на срещата е Регионален инспекторат по образованието – Плевен. На срещата са поканени за участие по 20 представители от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Целта на срещата е да се проведе обществено обсъждане и да се даде възможност на заинтересованите страни да дискутират разработените стандарти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен