Магистрати от АС – Плевен получиха дипломите си по международна магистърска програма

Полина Богданова–Кучева с най-висок успех и награда от премиера

На тържествена церемония в 272-ра аудитория на Софийския университет успешно завършилите международна магистърска програма “Право на Европейския съюз“ получиха своите дипломи. Сред тях са г-жа Полина Богданова – Кучева – Административен ръководител - Председател на Административен съд - Плевен; г-жа Калина Пецова - бивш съдия в Административен съд - Плевен и г-н Делян Петков – съдебен помощник.

На събитието присъстваха заместник–ректорът на Университета проф. д-р Ренета Божанкова, зам.-министърът на правосъдието на Република България г-жа Красимира Филипова, аташето по университетското и културно сътрудничество към посолството на Република Франция проф. Жан-Жак Сегара, директорът на Европейския университетски център в Нанси проф. Пети, деканът на ЮФ проф. Сашо Пенов, предишни министри на правосъдието, преподаватели, студенти и гости. Доц. д.ю.н. Атанас Семов, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС“, поздрави гостите, завършващите студенти и техните близки с празничното събитие.

На церемонията бяха връчени дипломите на студентите от деветия випуск на съвместната програма на Софийския университет и на университета на Лотарингия, Франция. Ръководителят на международната магистърска програма изрази гордостта си от факта, че изключително авторитетни чуждестранни и български лектори са изнасяли лекции и изтъкна огромното практическо значение на магистърската програма за изграждането на разгърнат и устойчив административен съдебен капацитет в България. Поради тази причина програмата от самото си начало е под патронажа на Министър-председателя на Република България и на посланика на Франция. Доц. Семов се обърна към студентите и заяви, че успехът на програмата нямаше да бъде толкова голям, без техния ентусиазъм и положен труд. Доц. Семов подчерта още, че международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ е единствената в Европа програма по европейско право с разгърната поредица издания на лекциите на програмата. Красимира Филипова, зам.-министър на правосъдието и възпитаник на програмата, поздрави студентите от името на министър Захариева и от свое име за успешното им дипломиране в международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“. По думите й, не случайно тази програма е определяна като една от най-престижните, защото през годините е доказала своята значимост и принос за развитието на всички юристи в страната. Директорът на Европейския университетски център на университета в Нанси проф. д-р Ив Пети изрази удовлетворението си от успешното партньорство между двата университета. По думите му, голяма част от висшите чиновници на държавата са формирани в тази програма и са усвоили задълбочени знания по европейските въпроси. Според него това означава, че програмата е много ценна за България като държава, формирайки висши чиновници. След приветствията доц. дюн Атанас Семов обяви имената на отличените студенти.

Наградата на Министър-председателя на Република България за най-висок успех в магистърската програма получи г-жа Полина Богданова – Кучева – Административен ръководител - Председател на Административен съд - Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен