Мрачна прогноза: Населението на област Плевен ще падне до 107 хил. души през 2070 г.

НСИ представи три варианта, ако сегашните темпове на депопулация се запазят

Населението на Плевенска област ще падне драстично и през 2070 година ще бъде малко над 100 000 души, ако сегашните темпове на депопулация се запазят. Това сочи прогноза на Националния статистически институт.

Към края на 2015-та година населението в областта е 252 431 души. Мъжете са 123 048, а жените 129 383. Какво показват данните на НСИ за близките десетилетия?

До 114 846 човека ще падне бройката жители на областта при хипотеза за конвергентност. Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

Вторият вариант е при относително ускоряване. При него прогнозата е за 131 398 души население през 2070 г. При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната.

Третият вариант е с относително забавяне и прогнозира 106 851 души след 55 години. При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"