Обсъждат на кръгла маса в Плевен професионалната реализация на младите учители

Събитието ще се проведе на 27 април в зала "Плевен" на Oбластна администрация

Дискусионна кръгла маса по въпроси, свързани с професионалната реализация на младите учители, ще се проведе на 27 април в зала "Плевен" на Oбластна администрация от 14 до 16.30 часа.

Организатори на събитието са Педагогически колеж – Плевен, РИО – Плевен, Община Плевен, Съюз на работодателите в системата на народната просвета – клон Плевен.

Темата на кръглата маса е "Реализация на младите учители – настояще и бъдеще". Участие ще вземат преподаватели и студенти от ПК-Плевен, експерти на РИО – Плевен, експерти на общината, директори на предучилищни и училищни образователни институции от региона, представители на областни институции, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НПО, медии, социални партньори.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия