Одобриха Инвестиционната програма на Община Плевен за периода 2014-2020 г.

Общата й стойност е 49 347 190.84 лева

Инвестиционната програма на Община Плевен за периода 2014-2020 г. е одобрена, официално информира ръководството на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.

На 28 април кметът Георг Спартански ще подпише в столицата споразумение за изпълнение на мащабната програма между Общината и Управляващия орган, информират от местната управа.

Инвестиционната програма на Община Плевен за периода 2014-2020 г. беше депозирана по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОПРР. Общата й стойност е 49 347 190.84 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен