Провериха пожарната безопасност на 37 църкви, параклиси и православни храмове

РДПБЗН - Плевен призовава за внимателно боравене със свещите при посещение в църковните храмове

За осигуряване на пожарна безопасност по време честванията на църковния празник „Възкресение Христово“ и свързаните с него почивни дни от РДПБЗН – Плевен се организираха и извършиха проверки на 37 църкви, параклиси и други православни храмове, в които ще се провеждат тържествени ритуали. За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност e връчено едно разпореждане с конкретни мероприятия и срок за изпълнение.

При проверките се обърна внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряване на условия за успешна евакуация, изправност на електрическите инсталации и съоръжения, изправност и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурени условия за успешно пожарогасене. Извършен е инструктаж на църковните служители, като е акцентирано върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и първоначалните действие при пожар и евакуацията на посетителите. Организирано е подходящо работно време на състава за осъществяване на контрол по осигуряването на пожарната безопасност в църковните храмове. Дежурните екипи са запознати с оперативната обстановка, начините на водоснабдяване и пътищата за достъп.

РДПБЗН - Плевен призовава за внимателно боравене със свещите при посещение в църковните храмове и при пренасянето им по домовете. По време на тържествените чествания всяка запалена свещ създава опасност да пламне нечия дреха или коса. Запалените свещи, които се пренасят също създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Оставени без надзор върху горими предмети те могат да предизвикат пожар. Опасност от запалване се крие и при пренасянето на свещите в автомобилите. След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците, до които може да доведе един пожар, са изключително сериозни. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол.

При инцидент по най-бързия начин сигнализирайте на тел. 112!Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"