В Плевен ще се проведе публично обсъждане на Стратегията за развитие на младите хора в града

Йордан Грижов ще направи мултимедийна презентация по темата

На 10 май от 14 часа в зала „Плевен“ на Областна управа ще се проведе работна среща на тема "Публично обсъждане на Стратегия за развитие на младите хора в Плевен 2016-2020”. Домакин на срещата е председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев.

За обсъждането са поканени всички млади хора, навършили 18 години, които се интересуват за своето бъдеще и бъдещето на Плевен.

Като гости на срещата са поканени Цецка Цачева - Председател на 43-то Народно събрание, Милена Дамянова - Председател на Комисията по образование и наука в 43-то Народно събрание, Георг Георгиев – Народен представител в 43-то Народното събрание и председател на М ГЕРБ, Владислав Николов - Народен представител в 43-то Народното събрание, Ралица Добрева - Областен управител на Област Плевен.

Йордан Грижов като зам.-председател на Постоянната комисия „Младежки дейности, спорт и туризъм” на Общински съвет – Плевен ще направи мултимедийна презентация по темата. Очакванията са на срещата да бъдат дадени още нови конструктивни предложения и инициативи, които да залегнат в Стратегията. След обобщение на всички направени предложения, Стратегията ще бъде внесена в Общински съвет – Плевен за обсъждане и приемане.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен