Гласуваха отдаване под наем на бюфети за закуски в плевенски училища

Toва реши Общинският съвет на Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти публична собственост в няколко учебни заведения, реши Общинският съвет на Плевен. Конкурсите са за ученически столове в ОУ "Св. Климент Охридски“, СОУ "Иван Вазов“ и в ОУ "Йордан Йовков". Предложенията трябва да се представят предварително в администрацията на Община Плевен, гласи решението на местния парламент.

Точка втора от същото решение е за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за бюфети за закуски в 4 учебни заведения. Помещенията са в Математическа гимназия „Гео Милев“, Гимназия за преподаване на чужди езици – Плевен, СОУ „Стоян Заимов“ и в НУ „Единство“. Под наем чрез публичен търг ще бъде отдаден и щанд за ученически пособия в СОУ „Иван Вазов“. Участниците в конкурсите по тази точка ще представят предложенията си пред комисията в деня и часа, обявени за провеждане на търга. Срокът, за който въпросните помещения ще бъдат отдадени под наем, е за 5 години, гласи решението на съветниците. В него се посочва още, че ползването на имотите от спечелилия съответната процедура наемател не може да пречи или ограничава учебните дейности в учебното или детско заведение.