Лиляна Павлова: Реализацията на проектите трябва да става интегрирано

Мисия

12-05-2016, 15:28

Снимка:

МРРБ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Министърът представи регионалната политика пред студентите от ВТУ

Реализирането на проектите на всяка една територия трябва да става интегрирано. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на лекция на тема „Регионалната политика като инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на регионите“ пред студентите от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Пред тях тя разясни приетия като най-подходящ за развитието на страната ни модел на полицентризъм и обясни, че това означава оказване на подкрепа за развитието и на градовете, които могат да играят ролята на вторични центрове за растеж.

Със студентите министърът дискутира фактът, че тенденцията в световен мащаб е между 60% и 80% от населението на държавите да живее в големите градове. Затова трябва да се инвестира в инфраструктура, здравеопазване, образование и други мерки и в по-малките градове, за да не се допуска обезлюдяване на територии, което води до дебалансиране на икономиката, обясни тя.

Павлова представи източниците на финансиране, които могат да се използват у нас за постигане на тази цел. Пред младежите тя представи целите и мерките, които подкрепят Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014  - 2020 г., програмите за териториално сътрудничество, в които страната ни участва, и разработената Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони беше разработена и е в изпълнение на Правителствената програма за устойчиво развитие на Република България за периода 2014-2018 като цели да посрещне нуждите на тези области като спомогне за тяхното развитие.

Разработват се много програми и стратегии, които залагат високи цели. Не трябва да допускаме, обаче, те да останат само на хартия, подчерта Павлова.

Необходимо е постоянно да се анализират и да се проверява въздействието им, за да може да бъдат приложени реално, подчерта тя.

С младежите министърът на регионалното развитие и благоустройството коментира какво е необходимо, за да бъдеш успешен министър, прозрачността на управлението и равнопоставеността на жените. В отговор на въпрос, касаещ образователната система, министър Павлова коментира, че е необходимо научната и професионалната подготовка, особено в сферата на професионалното образование, да се координира с бизнеса, за да може завършилите младежи да се реализират успешно и да допринесат за растежа на икономиката.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен