Ученици от ДФСГ "Интелект" се завърнаха със сертификати от трансгранична практика в Дрезден

Участниците в проект "ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА" прекараха три седмици в мултикултурна среда

Участниците в проект "ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА" споделиха своите мигове от трансграничната си практика в град Дрезден - Германия на 11 май - празника на ДФСГ „Интелект“. Те разказаха на съучениците си от гимназията за преживените моменти както във WBS – партньорската организация, така и за времето прекарано извън нея в посещения на различни културни и исторически паметници и места.

Прекараните три седмици в мултикултурна среда са създали условия за обогатяване на езиковите и професионални знания, умения и компетенции. Всички предварително заложени проектни цели са коректно изпълнени. А за блестящото си участие, участниците в проекта получиха различни сертификати от партниращите институции.

Представянето завърши с пожелание към учениците на гимназията да положат усилия в процеса на обучение и в бъдещи проекти да се включат активно като преки участници.