Отворени са офертите за рехабилитация на 238 км пътища по ОП "Региони в растеж"

Голяма част от проектите, които ще се финансират със средства от Европейския фонд за регионално развитие са в Северна България

Отворени са офертите за избор на изпълнители на строително-монтажните работи при рехабилитацията на 238 км второкласни и третокласни пътища, включени в първия етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Индикативната стойност е близо 152 млн. лв.

Голяма част от проектите, които ще се финансират със средства от Европейския фонд за регионално развитие са в Северна България - близо 43 км от прохода „Петрохан“ на територията на област София - път II-81, около 30 км от второкласния път II-29 Варна - Добрич – Кардам, 21 км от път II-49 Търговище – Разград, 17,4 км от път III-1002 Враца - пещера „Леденика“, 27 км от път II-44 Севлиево – Габрово,близо 12 км от II-35 Плевен – Ловеч, 10 км от път II-86 Пловдив – Асеновград и т. н.

Обществената поръчка е в 15 обособени позиции:

 • За обособена позиция 1 - лот 1а „Път ІІ-57 Стара Загора - Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Стара Загора, кандидатите са :

- Консорциум „Страбак Региони“;

- Обединение „ЕС Билдинг“;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- ДЗЗД „Пътно поддържане 2000“;

- ДЗЗД АПП „Региони в растеж“.

 • За обособена позиция 2 - лот 1 б „Път ІІ-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен”, кандидатите са:

- „Пътинженеринг“ ЕООД;

- „Технострой-Инженеринг 99“ АД;

- Консорциум „Страбак Региони“;

- Обединение „ЕС Билдинг“;

- ДЗЗД „Европейско инфраструктурно обединение“;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- „АБ АД“ Хасково;

- ДЗЗД „Пътно поддържане 2000.

 • За обособена позиция 3 - лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200  до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София”, кандидатите са:

- СД „Гранит“ АД, Скопие;

- Консорциум „Страбак Региони“;

- Обединение „Пътища 2016  – Първи етап“;

- Сдружение „ПЛС – 2016“;

- ГБС „Инфраструктурно строителство“ АД;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- ДЗЗД Европътища 2016.

 • За обособена позиция 4 - лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход - Берковица от км 30+400 до км 51,235, с обща дължина 20,835 км, област София”, кандидатите са:

- Консорциум „Страбак Региони“;

- Обединение „Пътища 2016 – Първи етап“;

- ГБС „Инфраструктурно строителство“ АД;

- ПИМ - АС;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016“;

- Обединение „Мега Берковица“;

- Обединение Интерпътища – 99.

 • За обособена позиция 5 - лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”, кандидатите са:

- ДЗЗД „Обединение пътища 29“;

- Консорциум „ПХ – Добрич“.

 • За обособена позиция 6 - лот 5 „Път ІІ-29 Добрич - Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14,069 км, област Добрич”, кандидатите са:

- „Инжстройинженеринг“ ЕООД;

- ДЗЗД „Обединение пътища 29“;

- Консорциум „ПХ – Кардам“.

 • За обособена позиция 7 - лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”, кандидатите са:

- ИСА 2000 ЕООД;

- ДЗЗД АПП „Региони в растеж“;

 • За обособена позиция 8 - лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен”, кандидатите са:

- Обединение „Развитие 2016“;

- Обединение „Пътища 2016 - Първи етап“;

- Сдружение „ПЛС – 2016“;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- „Автомагистрали Хемус“ АД;

 • За обособена позиция 9 - лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна”, кандидатите са:

- „Автомагистрали Черно море“ АД;

- ДЗЗД „Обединение – Пътища;

- „Хидрострой“ ЕАД.

 • За обособена позиция 10 - лот 9 „Път III-904 Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”, кандидатите са:

- „Инжстройинженеринг“ ЕООД;

- ДЗЗД „Обединение – Пътища“;

- „Хидрострой“ ЕАД.

 • За обособена позиция 11 - лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера „Леденика“ от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца“, кандидатите са:

- „Каротрейдинг“ ООД;

- Обединение „Пътища 2016 - Първи етап“;

- ПИМ – АС;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016“;

- „Автомагистрали Хемус“ АД;

- „Мегаинвестхолд“;

- Сдружение „Леденика 2016“.

 • За обособена позиция 12 - лот 11 „Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово” кандидатите са:

- ДЗЗД „Росица Лот 11“;

- Сдружение „ПЛС – 2016“;

- Лена Инженария Конструщрусоиш АД;

- Консорциум „Хоталич“;

- ДЗЗД Европътища 2016;

- Обединение „Пътища 2016 – Първи етап“.

 • За обособена позиция 13 - лот 12„Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”, кандидатите са:

- Консорциум „Габрово 2016“;

- Консорциум „Шипка“;

- „Пътпроект Габрово“ АД;

- „Трейсгрупхолд“ АД;

- Обединение „Интерпътища – 99“.

 • За обособена позиция 14 - лот 13 „Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград”, кандидатите са:

- Обединение „Пътища 2016“;

- Консорциум „Абритус“;

- „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД.

 • За обособена позиция 15 - Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра”, кандидатите са:

- „Пътперфект Т“ ЕАД;

- „Автомагистрали Черно море“ АД;

- Обединение „Мегапът II-49“;

- ДЗЗД „Обединение пътища Лот 14“;

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 151 891 834 лв. без ДДС. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия