Съветниците не обсъждаха преместването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция

За решението информира председателят на местния парламент Мартин Митев

Предложението за преместване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Плевен от бул. "Скобелев" 20 на бул. „Русе“ /в сградата на Стоматологията/ отпадна от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Плевен на сесията, проведена на 30 юни. За решението информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

"Аз лично съм против това преместване, защото считам, че клиентите на този Център се чувстват по-добре в средата, в която се намира той в момента. Мястото на бул. "Скобелев" е подходящо, имал съм срещи и с родители на деца, които посещават Центъра, и те споделят това мнение. С две думи - самите ползватели на услугите му са против преместването и те желаят да останат в близост до парка. Смятам, че в момента Центърът работи добре, ползвателите му са доволни и не виждам смисъл нещо работещо да се премества по неясни за мен лично причини", коментира Мартин Митев.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Плевен е разкрит с решение от 15 март 2001 г. на Общински съвет – Плевен, с осигурена издръжка от общинския бюджет. Със свое решение от 29 септември 2005 г. местният парламент отменя предходния си акт в тази връзка и разкрива, считано от 1 януари 2006 г. Център за социална рехабилитация и интеграция в имот частна общинска собственост на бул. "Скобелев“ 20, бл.2, вх.В, но вече като делегирана от държавата дейност с капацитет от 30 места и с 9 души персонал. Няколко години по-късно, след проверка от Инспектора към Агенцията за социално подпомагане /АСП/, със заповед на изп.директор на Агенцията, считано от 1 януари 2009 г. капацитета на Центъра е намален от 30 на 20 места, а персонала - от 9 на 6 души. Няколко години по-късно - през 2013 г., от АСП е утвърдено Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга. Според указанията в цитирания документ в случая с Плевен се твърди, че предлаганата социална услуга не отговаря на заложените изисквания за достъпна среда, брой помещения и специалисти.

Това са част и от мотивите за исканото преместване на Центъра на новия адрес на бул. „Русе“ №1. Там има свободни помещения на четвъртия етаж, които след ремонт ще отговарят на изискванията за ЦСРИ и ще могат да бъдат използвани, се посочваше още в предложението, внесено от кмета на Плевен Георг Спартански.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково