Съветниците от ГЕРБ - Бобошево на среща с жителите на Слатино

Проведоха изнесена приемна с жителите на селото

ГЕРБ съветниците в община Бобошево проведоха редовната си приемна, която се организира всеки последен четвъртък на месеца. Изнесената приемна се проведе в Клуба на пенсионера на читалище "Просвета" в село Слатино.

Общинските съветници Даниела Стоянова и Василка Граховска изслушаха проблемите и различните казуси на жителите на с. Слатино и поеха ангажимент да съдействат, където е в компетенциите им. Обезлюдяването на малките населени места, липсата на работни места и реализация, инфраструктурни проблеми бяха сред обсъдените теми. Бяха поставени и различни имотни казуси, за които съветниците от ГЕРБ обещаха да сигнализират съответните институции.