Свикват Председателски съвет заради "Паркстрой"

След заседанието ще стане ясно ще има или не извънредна сесия на старейшините

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев свиква Председателския съвет на местния парламент във връзка с върнатото за ново обсъждане от кмета на Общината решение за избор на нов управител на общинската фирма "Паркстрой". Председателският съвет ще заседава на 10 август /сряда/ от 17,00 часа, съобщават от пресцентъра на местния парламент. След заседанието ще стане ясно ще има или не извънредна сесия на Общинския съвет за "Паркстрой".

Съгласно чл.20, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г., Председателят на Общинския съвет, зам.-председателите, председателите на групи съветници и един от съветниците, които не участват в групи, определен на ротационен принцип по азбучен ред, образуват Председателски съвет. Председателят на Общинския съвет свиква Председателския съвет за консултации по дневния ред на заседанията на Общинския съвет, както и по други въпроси от дейността на местния орган.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен