Председателят на ОбС - Плевен свиква Председателски съвет заради "Паркстрой"

След заседанието ще стане ясно дали ще има извънредна сесия на старейшините

Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев свиква Председателския съвет на местния парламент във връзка с върнатото за ново обсъждане от кмета на Общината решение за избор на нов управител на общинската фирма "Паркстрой". Председателският съвет ще заседава днес от 17,00 часа, съобщават от пресцентъра на местния парламент. След заседанието ще стане ясно ще има или не извънредна сесия на Общинския съвет за "Паркстрой".

Съгласно чл.20, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г., Председателят на Общинския съвет, зам.-председателите, председателите на групи съветници и един от съветниците, които не участват в групи, определен на ротационен принцип по азбучен ред, образуват Председателски съвет. Председателят на Общинския съвет свиква Председателския съвет за консултации по дневния ред на заседанията на Общинския съвет, както и по други въпроси от дейността на местния орган.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен