Без извънредна сесия за "Паркстрой"

Мисия

11-08-2016, 12:15

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Решението взе единодушно с 10 гласа Председателският съвет на местния парламент

Общински съвет - Плевен няма да разглежда на извънредна сесия върнатото за ново обсъждане от кмета на Община Плевен решение за избор на нов управител на общинската фирма „Паркстрой“. Решението взе единодушно с 10 гласа Председателският съвет на местния парламент на свое заседание, свикано от председателя на ОбС - Плевен Мартин Митев.

"На заседанието си Председателският съвет обсъди мотивите, посочени от кмета за връщане на решението. Относно мотива за незаконосъобразност, считаме, че решението на местния парламент е законосъобразно“, коментира Мартин Митев.

И допълни: „Съгласно чл.35 на Наредба №8 за Община Плевен не могат да бъдат управители на едноличните дружества с ограничена отговорност лица, които имат регистрация като еднолични търговци, или са съдружници в дружества с ограничена отговорност, събирателни или командитни дружества. В случая обаче Общински съвет – Плевен е взел решение за избора на Сашо Стоев за управител на „Паркстрой“, а сключването на договор за управление и контрол е последващо действие от страна на кмета. Сключеният договор за управление и контрол поражда действия спрямо трети лица едва след вписването му в Търговския регистър. На заседанието на Председателския съвет ни беше предоставена информация, че след избора си Стоев е предприел необходимите действия за изчистване на всички пречки относно встъпването му в длъжност като управител на „Паркстрой“.

"По отношение на втория мотив – за нецелесъобразност, считаме, че задълженията на Сашо Стоев към общинската фирма „Тибор“ нямат отношение към избора му за управител на „Паркстрой“, защото в случая става дума за частно-търговски отношения“, посочи Председателят на Общински съвет – Плевен .Снимка на Деня

Щрихи от Плевен