Община Гулянци реализира проект за безработни младежи

Проектът е на стойност 384 120 лева

В Община Гулянци се проведе пресконференция за популяризиране напредъка на проект BG05M9OP001-1.002-0037 „Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци“, който се осъществява от местната управа в партньорство със СНЦ „Организация за научно практическо развитие на студентите“.

Проектът е на стойност 384 120 лева и се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Срокът му е 12 месеца, като целта е през този период да бъдат активирани и интегрирани в заетост 90 младежи от общината на възраст до 29 години, които не са обхванати в образование или обучение, както и в трудова заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

Специфичните цели на проекта са: Идентифициране и мотивиране на икономически неактивните младежи в Община Гулянци за активно поведение на пазара на труда и продължаване на образованието/обучението; Предоставяне на възможност за включване в субсидирана заетост на идентифицираните лица от целевата група; Подобряване на адаптивността на младите хора и развитие на човешкия ресурс в Община Гулянци.

В момента е в ход първият етап на проекта. Извършено е идентифициране на икономически неактивни младежи до 29, осъществен е контакт с тях и е проведена информационна кампания сред заинтересованите лица. С първата група безработни младежи е проведено и мотивационно обучение, насочено към придобиване на умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. От 1 септември те ще бъдат назначени на работа за срок от 6 месеца, като работници в градинарството в общинския център и кметствата.

Идентифицирането на лица, отговарящи на условията за включване в проекта ще продължи и в следващите месеци. При сформиране на втора група младежите също ще преминат мотивиращо обучение и ще бъдат назначени на субсидирана заетост в сферата на градинарството до 25.04.2017г., когато приключва проекта.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"