Община Добричка подготви технически проекти за обновяване на инфраструктурата

Общинският съвет вече даде съгласие за трите проекта

Община Добричка подготви технически проект за рехабилитация на уличната мрежа в населени места с обща дължина над 8 километра, съобщават от кметската управа. Стожер, Козлодуйци, Победа, Бенковски, Стефаново, Одърци са сред осемнайсетте села, в които пътни отсечки ще бъдат ремонтирани. Голяма част от улиците нямат асфалтово покритие върху настилката, платното е с големи деформации, което затруднява преминаването на автомобили и пешеходци, посочват от кметската управа.
Общината има технически проект и за реконструкция на водопроводната мрежа в село Плачидол, както и на повредени участъци на водопровода в селата Стефаново и Бранище, допълват от кметската управа. Около 80 на сто от водоснабдителната система са изградени с азбестоциментови тръби, които вече са с изтекъл срок на експлоатация и загубите на вода са големи.
Направена е техническа подготовка и за рехабилитацията на общински път с дължина близо 12 километра, който осигурява достъп на живеещите в селата Росеново и Божурово до националната пътна мрежа.
Общинският съвет вече даде съгласие и за трите проекта общината да търси финансова подкрепа по новата Програма за развитие на селските райони.