Министър Рашидов разпореди незабавна проверка на опожарения Улпия Ескус край Гиген

Това информираха от Министерство на културата

По повод пожара в Археологически резерват „Античен град Улпия – Ескус” до с. Гиген министър Вежди Рашидов разпореди на Инспектората на Министерство на културата да извърши незабавна проверка по случая. Резерватът е предоставен за безвъзмездно за управление на областния управител на Област Плевен с решение № 514 от 10.07.2015 г. на Министерския съвет.

Съгласно сключения договор между Министерство на културата и областния управител на Област Плевен новият собственик се ангажира: „да управлява държавния имот с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и Закона за държавната собственост, както и с останалите нормативни актове, регламентиращи условията и реда за управление и ползване на недвижимите имоти.”

Ръководството на Министерството на културата се надява, че в проекта между България и Румъния, за който кандидатства Областната администрация на Плевен по линия на програмата за трансгранично сътрудничество - Румъния - България, са предвидени средства за адекватна охрана и поддръжка на резервата, информират от ведомството.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен