Бактериален менингит и варицела в Плевен

От групата на половопредаваните инфекции са регистрирани 2 случая

За периода от 12 до 18 септември в отдел ПЕК на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 8 заболявания, срещу 10 за предходната седмица.

От групата на чревните инфекции са съобщени 3 случая, срещу 8 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва: - 3 ентероколита – 2 в Плевен и 1 в Долни Дъбник. От групата на капковите инфекции са регистрирани 3 случая, срещу 2 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва: - 2 варицели – по 1 в Плевен и Гривица; - 1 бактериален менингит в Плевен.

От групата на половопредаваните инфекции са регистрирани 2 случая, като за предходния период няма регистрирани случаи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен