Открита е обществената поръчка за рехабилитация на още 48 км пътища по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 ч. на 7 ноември 2016 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изпълнители при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Ще бъдат основно ремонтирани близо 9 км от път II-35 Ловеч - Троян - Кърнаре - обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг - Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала - Монтана. Общата индикативна стойност на трите отсечки е над 35 млн. лв. без ДДС.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч - Троян - Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч. Индикативна стойност: 13 639 797 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2 – Лот 17 Път III-306 Червен бряг - Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен. Индикативна стойност: 7 791 885 лв. без ДДС.

Обособена позиция 3 – Лот 18 Път IІІ-112 Дъбова махала - Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана. Индикативна стойност: 13 655 722 лв. без ДДС.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17.30 ч. на 7 ноември 2016 г.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще се рехабилитират още близо 12 км от път II-35 Плевен – Ловеч от км 13+600 до км 25+384, в област Плевен. Обществената поръчка за изпълнител на обекта бе открита през април т. г. и предстои отваряне на ценовите оферти на кандидатите.

Със стартиралата през април обществена поръчка за основния ремонт на 238 км републиканска мрежа и обявената сега тръжна процедура за 48 км второкласни и третокласни пътища общо по ОПРР 2014-2020 г. ще бъдат рехабилитирани близо 290 републикански пътища.

По програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. АПИ рехабилитира 4,4 км от път IІІ-112 Дъбова махала - Брусарци - Смирненски /лот 1/, близо 15 км от път II-35 Плевен - Ловеч /лот 16 и лот 17/ и над 26 км от път III-306 Луковит - Червен бряг - Кнежа /лот 35/.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково