Николай Христов: Желанието ми беше да настъпи мир в Къшин, а не да се създават конфликти

Винаги съм проявявал уважение към възрастните хора

Николай Христов пожела право на отговор във връзка с информация на ОбС-Плевен, публикувана и в Plevenutre.bg. Публикуваме пълния текст на писмото. без редакторска намеса:

"По статия публикувана на сайта на Общински съвет Плевен на дата 12.10.2016 г в 17:23 часа, озаглавена “Заблатяването на селото и стопанисването на местния клуб на пенсионера притеснява живеещите в Къшин”

Коректността изисква опровержението да бъде насочено към източника на статията, но се оказа,че на сайта на Общински съвет Плевен не успях да намеря начин да се свържа с отговорните лица. Автор на статията също не видях да е посочен.

Във въпросната статия е замесено името ми , като съм обвинен са следното, цитирам: “не се справял с ангажиментите си към клуба, държи се арогантно и не проявява разбиране към хората на възраст в селото, които членуват в клуба”.Питането ми е защо моето име е така явно посочено , а конкретика по отношение на това, кой твърди,че съм арогантен и не проявявам разбиране към хората на възраст в селото няма. Това са общи внушения , които целят да накърнят доброто ми име. Не съм си представял ,че в сайта на Общински съвет Плевен ще е възможно да се допусне това.

И още в статията пише “Как и защо го назначиха това момче, не стана ясно, заяви на събранието секретарят на пенсионерскията клуб”. Този “секретар” няма ли си име, така както и аз си имам. А отговорът ми  е ,че съм назначен по законният начин. Нека автора на статията да провери как се назначава Организатор на клуб на пенсионера и инвалида., за целта е нужно да се прочете Правилника за вътрешния ред на тези клубове утвърден от Общински съвет Плевен, през мандата бившият кмет на Общината ./Те май бяха съпартийци с настоящият Председател на Общински съвет Плевен, ако греша нека ме извинят./ Иначе излиза ,че си правим предизборни кампании на чужд гръб. Не е коректно да бъде замесвано името ми без да е искано моето становище по въпроса.

Това, което ама наистина ме потресе обаче е цитирам: ”За проблеми със стопанисването на клуба и отчитането на средствата потвърди и касиера на клуба” . Още една личност без име. Питам я тази личност, какви проблеми съм създал при споранисването на клуба и отчитането на средства? Някакви внушения за злоупотреби ли от моя страна  се насаждат? Пак ще кажа на авторите на статията и техните източници: Като организатор на клуба, аз нямам право да развивам стопанска дейност , да отчитам средства от печалби , да не съм търговски обект?

По нататък в статията се казва: “Личното си възмущение от поведението на Христов изрази и кметът на Къшин, който обясни, че той самия дори не е допускан до клуба, за което има намерението да потърси правата си по съответният законов път.” Аз питам Г-н Кмета на с. Къшин  , той пенсионер ли е .В цитираната по-горе от мен Правилник е казано, че да в клуба се допускат само членове, имуществото на клуба е собственост на Община Плевен, а не на Кметство с. Къшин. Аз съм материално отговорно лице за това имущество и съм длъжен да го стопанисвам във вида , в който съм го получил.

Не бих се впуснал в режим на обяснения какво съм направил за този клуб, докато бях назначен на тази длъжност/ защото от 12.10.2016 вече съм освободен/.Ще кажа само ,с чисто сърце  ,че поех тази длъжност защото именно голяма част от пенсионерите от селото преди да постъпя не бяха допускани до него. Желанието ми беше да настъпи мир в това село, а не да се създават конфликти. Винаги съм проявявал уважение към възрастните хора и ако е нужно, това могат да го засвидетелстват сто пъти повече хора от тези, които се опитаха да ме наклеветят. Но възпитанието и съвестта ми не ми позволяват да замесвам пенсионерите в тези за мен недостойни неща. Нека гледат достойно старините си , аз оставам в това село и бих помогнал на всеки от тях в нужда, те го знаят и това ми е достанъчно. А, че няколко човека се изявяват като представители на цялото село и ме клеветят си е тяхна работа. Както казва Г-н Кмета на с. Къшин  ще потърся правата си по съдебен ред за нанесените ми неимуществени вреди и накърняване на доброто ми име".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен