Справки по делата в Апелативен съд ще могат да се правят по електронен път

Крими

19-10-2016, 00:07

Снимка:

архив, Velikotarnovoutre

Автор:

Velikotarnovoutre

Всичко от Автора

Апелативният съд във Велико Търново ще представи системата за специализиран достъп до електронните досиета на делата в съда, съобщават от пресцентъра на съда.

Системата ще позволи на всички страни по дадено дело и техните процесуални представители да извършват справки по електронен път, посредством създаден интерфейс на страницата на Апелативен съд Велико Търново. Справките чрез специализираната система могат да се извършват в реално време като тя обезпечава достъп до всички документи (писма, жалби, актове, протоколи и т.н.), приложени по съответното дело на ВТАС. 
Получената по този начин информация няма характер на съобщение по реда на НПК, ГПК, АПК, като предоставя достъп до незаверени преписи на протоколи, определения, разпореждания, решения, присъди и мотиви в зависимост от характера на съдебното производство. 
Специализираният достъп се осъществява по определен ред и правила, които гарантират недопускане на неоторизиран достъп на лица до дела, по които не са страни или процесуални представители и биха могли да злоупотребят с получената информация. 
Въвеждането на специализираната система за електронен достъп е резултат от стремежа на Апелативен съд Велико Търново да следва концепцията за постепенно въвеждане на електронно правосъдие в страната и да предоставя услуги, адекватни на съвременните технологични възможности, се посочва в прессъобщение от институцията.
Новата система гарантира не само по-голямо удобство за гражданите, свързано с отпадане необходимостта да посещават лично съда за справка или незаверен препис по дело. Тя ще спомогне и за оптимизираното използване на ресурсите на съда, свързано с по-бързото и качествено обслужване на гражданите, съчетано с намаляване на разходите, свързани с консумацията на хартия и други материали. 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"