Административен съд - Плевен и ДФСГ "Интелект" ще си сътрудничат по образователна програма

"Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

Административен съд – Плевен и Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" гр. Плевен се споразумяха да си сътрудничат при изпълнение на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Образователната програма се реализира въз основа на сключено Споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет на Република България и Министерство на образованието и науката. Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори по тази Образователна програма.

В рамките на реализирането на програмата Председателя на Административен съд – Плевен г-жа Полина Богданова – Кучева планира да изнесе 5 лекции пред ученици от Х-ти и ХІ-ти клас на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен през учебната 2016/2017 г. Темите на лекциите са свързани с характеристиката на съдебната система, Конституцията на Република България, професията съдия и запознаване със статута на магистратите, какво представлява административното правосъдие и правата ни като граждани на Европейския съюз. В образователната програма се предвижда и посещение на място в Административен съд – Плевен на учениците от ДФСГ „Интелект“ гр. Плевен, за запознаване с дейността му и наблюдение на реален съдебен процес.

Провеждането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” има за цел повишаване информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"