Глоби до 2500 лв. за пиратки около болници, училища и храмове

Крими

24-12-2016, 15:28

Снимка:

pixabay

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Солени санкции очакват и търговците, които не водят регистър на пиротехническите изделия

Създадена е организация за недопускане и предотвратяване на незаконна търговия и използването на нестандартни пиротехнически изделия на територията на област Плевен преди и по време на предстоящите коледни и новогодишни празници, информират от МВР. Извършват се проверки на търговски обекти и обществени места, където се съхраняват, продават или предлагат пиротехнически изделия.

При констатиране продажба на пиротехнически изделия на обществени места без полицейски разрешения, на нарушителите ще се съставят актове за установени административни нарушения на ЗОБВВПИ, по реда на ЗАНН. Еуфорията в новогодишната нощ предизвиква у много хора желанието да изстрелват пиратки, бомбички, фойерверки.

Забранена е продажбата на пиротехнически изделия – извършването на търговска дейност без наличието на Разрешение за търговия, издадено от сектор  „КОС“ при Главна дирекция “Национална полиция” – София.

Всички лица, получили Разрешение за търговия с пиротехнически изделия са длъжни да водят регистър, в който да записват подробна информация, движението и наличността на изделията в конкретния търговски обект. 

Търговците на пиротехнически изделия са длъжни да съхраняват регистъра в срок от 10 години от неговото започване. Който не води регистър се наказва с глоба в размер на 3000лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

Търговията с пиротехнически изделия следва да бъде извършвана само в специализирани магазини, като изделията се излагат само върху закрити лавици или под стъклен похлупак в заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба. На видно място в магазина се излага списък на предлаганите пиротехнически изделия – всяко пиротехническо изделие следва да има инструкция за употреба на български език. Забранена е продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия налага възрастово ограничение на режима на придобиване на пиротехнически изделия, като в него е въведена забраната за продажбата на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфети и др.) на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години. Тези норми въвежда изискването пиротехническите изделия в домашни условия да бъдат съхранявани на места, които не са достъпни за деца.

Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфети и др.), в закрити помещения. За нарушаване на тази разпоредба е предвидено наказание глоба от 500 до 2500 лв.

Възможностите за нещастни случай са много големи. Не подценявайте и противопожарните изисквания.

Масовото използване на бенгалски огън, конфети, фойерверки, свещички и други подобни изделия по време на коледните и новогодишни празници повишава пожарната опасност. Особено рискова става тяхната употреба в близост до коледната елха, която лесно може да се запали и да изгори. Бързо могат да се запалят и различните видове гирлянди и други украси. Подобни изделия не бива да се оставят в ръцете на деца, особено без родителски надзор.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен