До 29 декември се приемат плащания в брой на местни данъци в Плевен

Работното време на Дирекцията с клиенти е от 8,30 ч. до 16,30 ч. и от 16,45 ч. до 17,00 ч.

Напомняме, че дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен ще приема плащания в брой до 29 декември /четвъртък/, включително.

От Дирекцията обръщат внимание на превозвачите, които имат намерение да депозират декларация за облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници, че плащания по подадените декларации ще могат да извършват в същия срок.

За всички собственици на недвижими имоти, които няма да ги използват в течение на цялата следваща година, срокът за деклариране на това обстоятелство изтича на 30 декември. Работното време на Дирекцията с клиенти е от 8,30 ч. до 16,30 ч. и от 16,45 ч. до 17,00 ч., като плащания се приемат без прекъсване до 16,30 ч.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен