Взети са мерки за предотвратяване разпространението на птичи грип в Плевенска област

Сигнали могат да се подават директно в БАБХ – Плевен

Разписани са мерки във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната, провокирана от констатираните случаи на болестта птичи грип в Областите Монтана, Враца и Пловдив. Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ са разпоредени допълнителни мерки за предотвратяване разпространението на болестта на територията на страната. Забранява се провеждането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици и свине в цялата страна. Забрана има и върху лова на пернат дивеч, както и върху достъпът на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви, мигриращи птици.

В сила остават и приетите на последното заседание на Областната епизоотична комисия мерки във връзка с недопускане на заболяването птичи грип на територията на Област Плевен. Те гласят следното:

1. Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете на стопаните.

2. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

3. Фуражът за изхранване на домашните птици да се съхранява от стопаните в закрити помещения. 4. Да се създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от останалите видове домашни птици.

5. Да се уведомяват незабавно ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти с отглеждане на птици или кметовете на населените места при констатирано отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при случаи на завишена смъртност.

Кметовете на Общини и директорите на двете държавни лесничейства са уведомени за състоянието на епизоотичната обстановка и за необходимостта от прилагането на гореизброените мерки. Сигнали могат да се подават и директно в БАБХ – Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен