80 проверки извършиха здравните инспектори в Плевенско за седмица

През отчетния период са издадени 2 наказателни постановления на обща сума 200 лв.

През седмицата преди Коледа в Плевенска област са извършени 80 проверки на подлежащи на контрол обекти, съобщават от РЗИ-Плевен.

За периода няма издадени предписания за подобряване хигиенното състояние на проверените обекти. За периода не са съставени актове за установяване на административни нарушения. През отчетния период са издадени 2 наказателни постановления на обща сума 200 лв. Няма спрени от експлоатация обекти.

Издадени са 5 здравни заключения по проекто - сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.

Дадени са 2 становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"